[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
 

 
  


  

ระบบ e-filing สช

ระบบ E-Office

ระบบ E-Monney

 
 
 
     
ข้อมูลโรงเรียนเอกชน
ข้อมูลสถาบันศึกษาปอเนาะ
ข้อมูลศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)
 
 

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
26 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน
ประกาศ เงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนมีนาคม  2556 จำนวน 76 โรงเรียน โอนเงินเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2556
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 3 ครั้ง.
21 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556
ประกาศ  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล ปีการศึกษา 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555

                   ประกาศ เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555  เบิกเพิ่มเติม เป็นค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเคร
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

19 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนหิรัญรักบริบาล รับสมัครเรียนระยะสั้น 6 เดือน เป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
ประกาศ โรงเรียนหิรัญรักบริบาล รับสมัครเรียนระยะสั้น 6 เดือน เป็นพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
18 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง การโอนเงินอุดหนุน

              โอนเงินอุดหนุนเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำเดือน มกราคม-กันยายน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556        <
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

15 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เลื่อนกำหนดการส่งแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555
ประกาศ  เลื่อนกำหนดการส่งแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้บริหารและผู้สอนวิชาภาษาไทย เข้าร่วมอบรมโครงการฯ วันที่ 22 - 24 เม.ย. 56
ประกาศ  รายชื่ออบรมโครงการพัฒนาคุณภาพฯ ผู้บริหารและผู้สอนวิชาภาษาไทย  วันที่ 22 - 24 เมษายน 2556 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมทางวิชาการประจำปี 2556 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เฉพาะพื้นที่ เขต ๑
ประกาศประชาสัมพันธ์
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
6 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ \"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม\" ประจำปี 2556 เฉพาะโรงเรียนใน เขต ๑
ประกาศประชาสัมพันธ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด โปรแกรม ปพ.๑ ชุดใหม่่ สำหรับโรงเรียนเอกชน
ที่สุด  โปรแกรม ปพ.๑ ชุดใหม่
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 6 ครั้ง.
28 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รัับสมัครทุน ซี พี ออลล์ ระหว่างวันที่ 4 - 22 มี.ค. 2556
ประกาศ รัับสมัครทุน ซี พี ออลล์ ระหว่างวันที่ 4 - 22 มี.ค. 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง เก็บข้อมูลตามนโยบายกระทรวงการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เก็บข้อมูลตามนโยบายกระทรวงการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดที่นี้
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.
22 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้โอนให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556  ได้โอนให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
18 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 26 ครั้ง.
15 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกาศ อ.ก.ค.ศ สำนักงาน...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.
25 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการจัดสอบ I-NET
เรียน   คณะกรรมการประสานงานการจัดสอบ I-Net ปีการศึกษา 2555  เพื่อแจ้งคณะกรรมการระดับสนามสอบทุกท่าน โปรดส่งป้ายชื่อคณะกรรมกรรมทุกใบคืนศูนย์สอบ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสด้วย ขอบคุณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสายสามัญในโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสายสามัญในโรงเรียนเอกชน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีลงเวลา O-NET
บัญชีลงเวลา O-NET
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
14 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญพนักงานราชการและพนักงานครูในสังกัดเข้าร่วมงานจัดงานวันครูประจำปี 2556
งานวันครูประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 ณบริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสNot Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารการจัดประชุม I-NET
เอกสารการจัดประชุม I-NET
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราาธิวาส
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0