กิจกรรม สช.จังหวัด

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสในฐ...

2020-05-22 13:35:14

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย...

2020-05-20 12:11:16

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเก...

2020-05-15 15:53:41

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ ...

2020-05-13 15:14:54

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย...

2020-05-12 20:30:49

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายกอบภณ เเสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส. ลงพ...

2020-04-30 15:04:41

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิว...

2020-04-29 13:24:55

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิว...

2020-04-29 12:12:38

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบอินทผ...

2020-04-28 20:46:28

วันที่ 24 เมษายน 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมป...

2020-04-25 11:13:06

วันที่ 22 เมษายน 2563 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้น...

2020-04-22 13:14:54

วันที่ 13 เมษายน 2563 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประ...

2020-04-13 23:29:38
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province