กิจกรรม สช.จังหวัด

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำ...

2021-04-20 13:47:08

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแ...

2021-04-07 09:39:19

วันที่ 3 เมษายน 2564 นายวิทยาศิลป์​ สะอา​ ผู้อำน​วยการสำนัก​งานการศึกษ​าเอกชนจัง​หวัดยะลา ​รักษา​...

2021-04-05 09:31:49

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแ...

2021-04-05 09:28:12

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายวิทยาศิลป์​ สะอา​ ผู้อำน​วยการสำนัก​งานการศึกษ​าเอกชนจัง​หวัดยะลา ​รักษา​...

2021-04-05 09:22:33

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำ...

2021-03-22 19:44:40

วันที่ 17 มีนาคม 2564 สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิทยาศิล...

2021-03-17 16:28:12

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษากา...

2021-03-16 10:12:27

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำ...

2021-03-12 16:22:33

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำ...

2021-03-10 14:55:49

ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา...

2021-03-10 09:05:51

นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง...

2021-03-04 16:01:22
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province