กิจกรรม สช.จังหวัด

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย...

2020-07-28 16:10:24

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน...

2020-07-19 15:49:51

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมปร...

2020-07-15 20:44:23

นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางวรรณา บินอาสัน รอง...

2020-07-14 18:48:08

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้ารับก...

2020-07-14 18:31:48

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวา...

2020-07-05 17:32:15

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายกอบภณ แสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อม...

2020-07-01 16:00:55

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ต...

2020-07-01 15:56:39

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธา...

2020-06-29 19:03:16

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายอามีน  กะดะแซ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิว...

2020-06-24 15:16:21

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให...

2020-06-22 19:42:53

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้ว...

2020-06-16 15:41:58
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province