กิจกรรม สช.จังหวัด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการ...

2021-02-24 15:30:30

วันที่ 23 กุมภาพันธ์2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการใ...

2021-02-23 15:58:48

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการ...

2021-02-19 10:20:19

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการ...

2021-02-16 15:40:38

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสจัดประชุมการจัด...

2021-02-16 15:20:23

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมหารือการจัดสอบ I-NET ตอนต...

2021-02-16 13:46:38

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา...

2021-02-15 10:48:02

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานใ...

2021-02-12 13:31:15

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษา...

2021-02-08 16:06:09

     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกช...

2021-02-04 10:57:51

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รัก...

2021-02-03 16:11:47

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รักษาก...

2021-01-28 13:33:57
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province