กิจกรรม สช.จังหวัด

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส เข้...

2020-02-26 14:51:23

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายกอบภณ เเสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธ...

2020-02-25 10:11:06

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด...

2020-02-20 11:43:03

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้...

2020-02-19 13:34:54

รับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิด และกิจกรรม “วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563” ในส่วนของ สช. ก...

2020-02-15 10:03:46

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด...

2020-02-11 15:14:23

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายใ...

2020-02-07 15:32:38

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส นายกอบภ...

2020-02-06 13:39:30

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นท...

2020-02-05 16:16:10

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประ...

2020-02-03 12:33:26

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้ว...

2020-02-01 17:35:16

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายกอบภณ เเสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พ...

2020-02-01 17:22:52
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province