กิจกรรม สช.จังหวัด

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื...

2022-04-27 15:28:33

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแว้ง เรื่อง ประกาศผลผู้...

2022-04-27 11:27:56

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหง<...

2022-04-27 11:04:41

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้...

2022-04-26 13:32:26

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ

...
2022-04-25 11:18:58

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน

เรื่อ...

2022-04-20 14:03:38

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส  เรื่อง ประกาศผลผู้ชน...

2022-04-20 09:55:40

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเล...

2022-04-19 15:13:28

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส...

2022-01-31 18:35:38

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส...

2022-01-31 18:33:07

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ...

2022-01-31 18:28:41

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ...

2022-01-31 18:25:45
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province