หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส นายกอบภณ เเสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะ

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-02-06 13:39:30

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส นายกอบภณ เเสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะ ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ได้แก่ นายผะกรุรสี อาเเว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province