หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

มาตรการ!ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ 1

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-03-27 17:15:20 Share on Line

มาตรการ!ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ 1  โดยนาย อามีน กะดะแซ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

1.Work from Home

หมุนเวียนปฏิบัติงานที่บ้านตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 โดยให้บุคลากรหมุนเวียนปฏิบัติงานที่บ้านพักผ่านระบบสำนักงาน อิเล็กทรอนิส์ My-Office ทั้งนี้จะมีผู้รับผิดชอบงานประจำวันของกลุ่ม เพื่อประสานสำหรับการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ

2.Time Attendance Online

บุคลากร สช.จังหวัดนราธิวาส ทุกคนต้องลงเวลามาปฏิบัติราชการผ่าน  ระบบลงชื่อเข้า-ออกงานออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัสวัตถุ สิ่งของชิ้น

3.Zoning

จัดโซนพื่นที่การปฏิบัติงาน “สช.จังหวัดนราธิวาส หยุดเชื้อเพื่อชาติ”สำหรับผู้ปฏิบัติราชการและผู้มาติดต่อราชการอย่างเข้มงวด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. กดแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
  2. สวมหน้ากากอนามัย
  3. ส่งเอกสารและหนังสือราชการในจุดที่กำหนด
  4. จัดให้มีบันทึกการติดต่อราชการกรณีไม่เร่งด่วน
  5. จัดให้มีจุดประสานงานกรณีเร่งด่วน โดยนั่งห่างกัน 2 เมตร
  6. รับงานและหนังสือราชการในจุดที่กำหนด

 

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province