หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

ด่วน.... แจ้งครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบจังหวัดนราธิวาส โปรดกรอกข้อมูลผลกระทบจากโรคระบาด โควิด 19

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-04-02 11:00:23 Share on Line

ด่วน.... แจ้งครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบจังหวัดนราธิวาส โปรดกรอกข้อมูลผลกระทบจากโรคระบาด โควิด 19 โดยด่วน ระบบจะปิดวันที่ 2 เม.ย.63 เวลา 20.00 น. ลิงค์กรอกข้อมูลผลกระทบจากโควิด

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province