หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางวรรณนา บินอาสัน รอง ผอ.สช. จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-05-13 15:14:54

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางวรรณนา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งหารือแนวทางในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา โดยมีนางพาตีเม๊าะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province