หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

"ทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา" มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-05-15 15:57:12 Share on Line

 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
เพิ่มช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยสามารถรับชมผ่านทางช่องทีวีดิจิตอล
เริ่มออกอากาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province