หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ที่ 24/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-05-22 13:35:14 Share on Line

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ที่ 24/2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่าของนายอับดุลเลาะ กะเด็ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ และนายอนุวัตร นิอิสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ ณ บ้านเช่า เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province