หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส นายกอบภณ เเสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส/ผอ.สช.อำเภอ ครั้งที่ 5/2563

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-05-27 13:12:04 Share on Line

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส นายกอบภณ เเสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อชี้เเจงข้อราชการจากกลุ่มงานในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสและติดตามข้อราชการจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ติดตามงานตามนโยบายต่างๆ เเละผลการดำเนินงานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province