หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายกอบภณ เเสงสมบัติ รอง ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมรายงานผลและติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-05-28 15:48:10 Share on Line

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา นายกอบภณ เเสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมรายงานผลและติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นติดตามนโยบายด้านการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ในระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province