หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะเเซ ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางวรรณา บินอาสัน รองผอ.สชจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช.

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-06-16 15:41:58 Share on Line

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. เนื่องในโอกาสมาเยี่ยม ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province