หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอในจังหวัดชายแดยใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา)

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-06-26 15:40:16 Share on Line

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอในจังหวัดชายแดยใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา) กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province