หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปรับแบบเรียนหลักสูตรการศึกษาศูนย์อิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-07-05 17:32:15 Share on Line

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปรับแบบเรียนหลักสูตรการศึกษาศูนย์อิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)โดยมีพลตรีธิรา แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศึกษาธิการภาค 7 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province