หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมโครงการขับเคลื่อนเเละการพัฒนาการใช้หลักสูตรฟัรฎูอีน ประจำมัสยิด ระดับ อิสลามศึกษาตอนต้น

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-07-19 15:49:51 Share on Line

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมโครงการขับเคลื่อนเเละการพัฒนาการใช้หลักสูตรฟัรฎูอีน ประจำมัสยิด ระดับ
อิสลามศึกษาตอนต้น กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนตามหลักสูตรฯ ระดับชั้นที่4 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2563 ณโรงแรมปาร์ค อินทาวน์ จังหวัดปัตตานี จัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province