หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-09-09 16:43:57 Share on Line

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province