หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกรรมการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอเรื่องวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 รายได้แก่ นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผอ.สช.อำเภอบาเจาะ เเละ นายมาหามัดยูรี โต๊ะสะ ผอ.สช.อำเภอยี่งอ

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-10-14 09:13:17 Share on Line

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกรรมการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอเรื่องวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 รายได้แก่ นายนิซายาดีย์ หลีตอสัน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ เเละ นายมาหามัดยูรี โต๊ะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ เพื่อประเมินด้านที่1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่2 ด้านความรู้ความสามารถสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เเละนางกฤติยา จุลยานนท์ ร่วมเป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province