หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

ประชุมการจัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2563

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2021-02-16 15:20:23 Share on Line

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสจัดประชุมการจัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2563 คณะทำงานระดับศูนย์สอบและตัวแทนศูนย์สอบด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุม โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบและตัวแทนศูนย์สอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดาวุดคอนเฟอร์เรน โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province