หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี  เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ฯตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2021-11-17 09:40:41 Share on Line

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี  เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ฯตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(แก้ไข)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province