หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

สช.นราธิวาส จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมกราคม 2565

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rorra : 2022-01-15 13:01:30 Share on Line

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประชุม ผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อชี้เเจงข้อราชการจากกลุ่มงานต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีนของครู บุคลากรเเละนักเรียนโรงเรียนเอกชน การเปิดภาคเรียนเเบบ on-site ในภาคเรียนที่ 2/2564 เน้นย้ำการทำงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน เพื่อหาเเนวทางในการเเก้ไขต่อไป ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province