หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

สช.นราธิวาส เข้าเยี่ยมคารวะเเละสวัสดีปีใหม่ 2565

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rorra : 2022-01-15 15:06:35 Share on Line

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เเละนายผะกรุรสี อาเเว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2565 เเด่นายเเพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province