หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

สช.นราธิวาสต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rorra : 2022-01-15 15:08:51 Share on Line

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ อำเภอบาเจาะ ที่มาเยี่ยมเยียนเเละสวัสดีปีใหม่ 2565 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province