หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2022-02-17 15:58:25 Share on Line

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province