หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2022-02-23 17:01:57 Share on Line

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province