หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

สช.นราธิวาส ประธานในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส เรียนดี ฐานะยากจน

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rorra : 2022-03-18 14:54:26 Share on Line

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส เรียนดี ฐานะยากจน จากเงินรายได้กิจกรรมครูนราชวนวิ่ง ประจำปี 2021 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564ให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1500 บาท ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province