หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

สช.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rorra : 2022-03-22 10:23:54 Share on Line

วันที่ 21 มีนาคม 2565 น​ายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำ​นวยการสำนั​กงานการศึก​ษาเอกชนอำเภอศรีสาคร ​รักษา​การ​ใน​ตำเเหน่ง ผู้​อำน​ว​ยการสำนักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​นราธิวาส ​ มอบหมายให้นางวรรรัติธิญา บินมะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาวะจิต สุขภาวะทางสังคม เเละสุขภาวะทางปัญญาโดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยึดมั่นในหลักศาสนาบัญญัติที่ถูกต้องตามหลักอิสลาม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในพื้นที่ตำบลตันหยงมัส จำนวน 130 คน จัดขึ้น ณ บ้านไม้ริมทะเล รีสอร์ท ตะโละสมีเเล ตำบลเเหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province