แบบฟอร์มต่างๆ

 

เกาะติดกฏหมาย ระเบียบ ร.ร.เอกชน

 

 

เกาะติดหลักสูตร 

 

แบบฟอร์มการขออนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา

 

แบบฟอร์มตาดีกา

 

นายอามีน กะดะแซ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

 

ดร. กอบภณ  แสงสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

 

 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง

ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000