ผู้บริหาร

Card image cap

นายอามีน กะดะแซ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส

Card image cap

ดร. กอบภณ แสงสมบัติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส

ว่าง

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา เอกชนจังหวัดนราธิวาส

  ข่าวสาร

  กิจกรรมภายในสำนักงาน

โรงเรียนเอกชนในระบบ

91

สถาบันศึกษาปอเนาะ

66

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด

642

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ

3
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province