กิจกรรม สช.จังหวัด

วันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น.นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวา

2020-01-21 08:55:06

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส นายกอบภณ เ

2020-01-16 18:56:00

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมปร

2020-01-15 16:00:41

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายกอบภณ เเสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วม

2020-01-14 15:36:23

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00น.นายอามีน กะดะเเซ ผู้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ลงพื้น

2020-01-14 15:35:29

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผ

2020-01-13 18:28:12

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู

2020-01-09 17:55:54

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนนราธิวาส เป็นประธานในการประ

2020-01-09 17:53:11

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายกอบภณ เเสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นป

2020-01-08 15:43:31

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นคณะ

2020-01-08 14:40:30

วันที่ 7 มกราคม  2563 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นปร

2020-01-07 20:05:23

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  ต้อ

2019-12-27 17:41:52
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province