กิจกรรม สช.จังหวัด

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมงานวัน

2019-12-09 12:03:51

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิว

2019-12-06 10:37:03

วันนี้ (5 ธ.ค. 62) นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้บุค

2019-12-05 14:59:25

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้

2019-12-05 14:57:36

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เ

2019-12-04 15:57:24

วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นปร

2019-12-04 15:20:04

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมปร

2019-12-03 11:34:12

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น.-12.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหว

2019-12-02 18:36:43

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายกอบภณ เเสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป

2019-12-02 15:09:00

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประ

2019-10-29 16:08:47

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

2019-10-29 09:24:22

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเก

2019-10-29 09:23:57
หน้าผู้ดูแลระบบ
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 

073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province