หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2562


วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยก่อนการประชุมมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมประจำปี 2562 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระนราภิบาลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส


By : ismaail - 2019-10-29 16:08:47หน้าผู้ดูแลระบบ
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 

073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province