หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายกอบภณ เเสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม การใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส


ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายกอบภณ เเสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม การใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ นักวิชาการเงินเเละบัญชี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส


By : nusro - 2019-12-02 15:09:00หน้าผู้ดูแลระบบ
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 

073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province