หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้


วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น.-12.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมวิเวก ปางวุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในกระทรวงศึกษาธิการ  และเวลา 13.00-16.30 น. เข้าประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมวิเวก ปางวุฒิพงศ์ ชั้น 2 สช.กลาง ภายในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน


By : nusro - 2019-12-02 18:36:43หน้าผู้ดูแลระบบ
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 

073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province