หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาคัดเลือกคณะที่ปรึกษาการรบริหารเเละการพัฒนาจังหวัดชายเเดนภาคใต้


วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาคัดเลือกคณะที่ปรึกษาการรบริหารเเละการพัฒนาจังหวัดชายเเดนภาคใต้ โดยมีนายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น2 ศูนย์ราชการจัหวัดชายเเดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


By : nusro - 2019-12-03 11:34:12หน้าผู้ดูแลระบบ
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 

073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province