หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะเเซ ผอ.สข.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผอ.สช.อำเภอ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดและบุคลากร สช.จังหวัดนราธิวาส ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจง “สร้างความเข้าใจและมอบนโยบายงานการศึกษาเอกชน” ผ่านระบบวีดีโอคอมเฟอเร้นซ์


วันที่ 9 มกราคม 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจง “สร้างความเข้าใจและมอบนโยบายงานการศึกษาเอกชน” ผ่านระบบวีดีโอคอมเฟอเร้นซ์ โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวพบปะเปิดการประชุม ดร.กนกวรรณ วิลาวรรณ       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.นธ เขต 1


By : ismaail - 2020-01-09 17:55:54อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province