หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะเเซ ผอ.สช จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ผอ.สช.อำเภอ ข้าราชการในสังกัด สช.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้


วันที่ 13 มกราคม 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ข้าราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอข้าราชการในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาปอเนาะ และผู้แทนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวพบปะกับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


By : ismaail - 2020-01-13 18:28:12อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province