หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะเเซ ผู้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่พบปะผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562


วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00น.นายอามีน กะดะเเซ ผู้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่พบปะผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายมะยูฮา มามะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเเว้ง เป็นประธานการประชุม ในการจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติและแนวทางตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ณ โรงเรียนศึกษาศาสตร์ อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส เเละในเวลา 10.30 น.ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนอัชฌากีรีน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป


By : ismaail - 2020-01-14 15:35:29อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province