หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะเเซ ผอ.จังหวัดนราธิวาส นายกอบภณ เเสงสมบัติ รอง ผอ.สชจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากร สช.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมในพิธีการจัดงานวันครูประจำปีพุทธศักราช 2563


วันที่ 16 มกราคม 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส นายกอบภณ เเสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมในพิธีการจัดงานวันครูประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมอ่านสาส์นวันครูจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)เเละนายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส อ่านสาส์นประธานกรรมการคุรุสภา นายสุรศักดิ์ อุทัยเลิศ ตัวเเทนครูอาวุโส นำกล่าวคำฉันท์ ระลึกถึงบูรพาจารย์ เเละนางพัชราวลัย บุตตะจีน ตัวเเทนครู นำกล่าวคำปฏิญาณเเละเชิญผู้ร่วมพิธีสงบนิ่ง 1นาที ในการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 ในการจัดงานครั้งนี้ได้มีพิธีมอบโล่เเละเกียรติบัตรแก่ครู ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นเลิศ ในรอบปี 2562 โดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เเละในเวลา 11.30 น.นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้ารับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงานวันครู จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสันติ เเสงระวี ศึกษาธิการภาค7 เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนราธิวาสbe happy


By : ismaail - 2020-01-16 18:56:00อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province