หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอสุไหงปาดี

นายสูลกิฟลี อับดุลเลาะ นักวิชาการศึกษา และนางสาวฮานาน มะดีเยาะ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำรูปแบบการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส


เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๖๒ นายสูลกิฟลี อับดุลเลาะ นักวิชาการศึกษา และนางสาวฮานาน มะดีเยาะ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำรูปแบบการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นเข้าสู่ระบบการศึกษา ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ชั้น ๒ อาคารสำนักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดโดยสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

By : admin - 2019-12-11 07:53:05

หน้าผู้ดูแลระบบ
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 

073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province