หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอเมืองนราธิวาส

นายผะกรุรสี อาแว ผอ.สช.อำเภอเมืองนราธิวาส เข้าร่วมโครงการผู้นำศาสนาพูดหน้าเสาธง


วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส เข้าร่วมโครงการผู้นำศาสนาพูดหน้าเสาธง ณ โรงเรียนดีนนียะห์อิสลามียะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

By : admin - 2019-12-11 07:29:01

หน้าผู้ดูแลระบบ
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 

073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province