ผู้บริหาร

Card image cap

นายอามีน กะดะแซ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส

Card image cap

ดร. กอบภณ แสงสมบัติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส

ว่าง

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา เอกชนจังหวัดนราธิวาส

  ข่าวสาร

  กิจกรรมภายในสำนักงาน

หน้าผู้ดูแลระบบ
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 

073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province