การรายงานผลการดำเนินงาน

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

แบบฟอร์มรายงาน การกำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 ก่อนดำเนินการจนถึงวันที่ 22 พ.ค. 63

สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ตามลิงก์ >> คลิกที่นี่

ระยะที่ 2 ระหว่างดำเนินการ (18 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63)

สัปดาห์ที่ 1 (25 - 29 พ.ค. 63) สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ตามลิงก์ >> คลิกที่นี่

ระยะที่ 3 หลังเสร็จสิ้นการดำเนินการ

ยังไม่เปิดใช้บริการ

<
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th