หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอเมืองนราธิวาส

นายผะกรุรสี อาแว ผอ.สช.อำเภอเมืองนราธิวาส เข้าร่วมโครงการผู้นำศาสนาพูดหน้าเสาธง

: กิจกรรม สช.อำเภอ : admin : 2022-12-01 06:44:46

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส เข้าร่วมโครงการผู้นำศาสนาพูดหน้าเสาธง ณ โรงเรียนดีนนียะห์อิสลามียะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province