หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอเจาะไอร้อง

นายราชวัตร เด่นตุลาการ ผอ.สช.อ.เจาะไอร้อง เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมบูกิตอิสลามียะห์สานสัมพันธ์น้องตาดีกา

: กิจกรรม สช.อำเภอ : choirong : 2023-02-02 14:33:05

วันที่ 15 มกราคม 2566 นายราชวัตร เด่นตุลาการ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมบูกิตอิสลามียะห์สานสัมพันธ์น้องตาดีกา โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ผู้สอนและผู้เรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนบูกิตอิสลามียะห์ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province