หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอเจาะไอร้อง

ประชุมชี้แจงการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2565

: กิจกรรม สช.อำเภอ : choirong : 2023-02-02 15:12:57

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายราชวัตร เด่นตุลาการ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเจาะไอร้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการระดับศูนย์สอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province