กิจกรรม สช.จังหวัด

เเนวทางการเปิด-ปิด ภาคเรียนนสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

...
2020-05-09 10:09:32

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตราการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน...

2020-04-20 16:39:29

ด่วน.... แจ้งครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบจังหวัดนราธิวาส โปรดกรอกข้อมูลผลกระทบจ...

2020-04-02 11:00:23

มาตรการ!ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังห...

2020-03-27 17:15:20

งานคุรุสภาในศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกยื่นขอรับบริการด้านใบอนุญา...

2020-03-26 10:44:39
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province