ติดต่อสำนักงานจังหวัด

ที่อยู่
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 

073-513035

073-513066

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

ติดต่อสำนักงานอำเภอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค 96000 

073511148

073511148

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ที่อยู่

073-591190

073-591190

http://www.opedy.net

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ

ที่อยู่
ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 96170 

073 599 130

-

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบาเจาะ

www.opecbacho.com

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ

ที่อยู่

073 571740

-

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ

ที่อยู่

073 672003

073 672003

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเจาะไอร้อง

ที่อยู่

073 544187

-

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเจาะไอร้อง

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแว้ง

ที่อยู่
181/1, ถนนสุขาภิบาล 1 แว้ง 96160 

073 659 138

-

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแว้ง

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ

ที่อยู่

073 581731

073 581731

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโกลก

ที่อยู่

073 612545

073 612545

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโกลก

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140 

073 651255

073 651255

http://www.padiopec.org

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ

ที่อยู่
(ที่ว่าการอำเภอจะแนะ) 156 ม.3 ถนนจะแนะ-ดุซงญอ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220 

073-543675

073-543675

https://opechanae.simdif.com

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร

ที่อยู่

073 561290

073 561290

สช.อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน

ที่อยู่

073 656212

073 656212

-
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province