ตราสัญลักษณ์ตราเครื่องหมายทางราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เป็นรูปวงกลม 2 ชั้น วงกลมชั้นนอกเป็นเส้นทึบภายในวงกลมชั้นในเป็นรูปเสมาธรรมจักร
ซึ่งหมายถึงการศึกษา ล้อมรอบด้วยดอกบัว ซึ่งหมายถึงประชาชน
ดวงตรานี้มีความหมายว่า "ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนและเทิดทูนการศึกษา
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province