กิจกรรม สช.จังหวัด

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธ...

2022-01-27 18:49:34

การสอนวิทยาการคำนวณโดยเน้นการเขียนโปรแกรม

...
2022-01-27 15:13:00

งบทดลองเดือนธันวาคม 2564

...
2022-01-06 11:13:52

งบทลองเดือนพฤศจิกายน 2564

...
2021-12-13 11:28:32

งบทดลองเดือนตุลาคม 2564

...
2021-12-13 11:28:01

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพ...

2021-11-30 10:35:40
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province