หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

สช.มีหนังสือถึงโรงเรียนเอกชนให้สามารถเปิดเรียน On site ครบคน ครบห้อง ครบชั้น 13 สิงหาคมเป็นต้นไป

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-08-11 21:42:39 Share on Line

สช.มีหนังสือถึงโรงเรียนเอกชนให้สามารถเปิดเรียน On site ครบคน ครบห้อง ครบชั้น 13 สิงหาคมเป็นต้นไป


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province